Stemmers, Bedankt!

“Het bestuur van “Stichting de Maykwist” wil iedereen bedanken die op ons gestemd hebben bij de grote Clubactie. Tevens danken wij Rabobank de Amerstreek voor hun sponsoring van € 430,74.”