De May Kwist

3E EDITIE DE MAY KWIST : ZATERDAG 7 OKTOBER 2023

Op zaterdag 7 oktober 2023 zal in navolging van de eerste 2 edities de 3e editie van De May Kwist georganiseerd worden. Onderstaand volgen de belangrijkste data die betrekking hebben op deze editie.

INSCHRIJVEN :

ZATERDAG 13 MEI 2023 tussen 10.00 en 12.00 uur.

Teams kunnen zich dan inschrijven in sporthal AMERHAL.

Inschrijfkosten zijn € 25,=. Te voldoen contant of per pin.
Het maximum aantal teams is net als in 2021 op 80 teams gezet.
Zorg dus dat je deze zaterdag inschrijft want er zijn net als bij de eerste 2 edities al de eerste punten te verdienen. In de tas die dan de teams meekrijgen zit al een opdracht.

INFOAVOND

In de maand september volgt er dan infoavond waar op de 1e opdracht ingeleverd dient te worden. De datum van de info avond zal z.s.m. gecommuniceerd worden via de diverse kanalen.

QUIZAVOND

Op zaterdag 7 oktober zal dan de 3e editie van De May Kwist gehouden worden.

Het ophalen van de quizboeken in sporthal AMERHAL zal zijn om 18.30 uur.

Het inleveren van de boeken dient te gebeuren voordat de klok 23.00 uur slaat.

FEESTAVOND

Onder voorbehoud staat de feestavond gepland op zaterdag 13 januari 2024.

Als dit definitief is en we de juiste aanvangstijd hebben zal dit ook gecommuniceerd worden via de diverse kanalen.

Wij van organisatie De May Kwist hopen op een mooie 3e editie en wensen iedereen een goede voorbereiding en een leuke quiz tijd.

Het team achter De Maykwist

Marcel van Groesen, Patrick Akkermans, Leon van Dongen, Harry Gouverneur, Anneke van Wesel, Angelique Schellekens, Petra van Meggelen, Cees Verwater, Michiel Peeters, Adam Segeren, Cees Ligtvoet, Johan Marijnissen, Mirjam Kielestein, Eefke van der Loop en Colinda Ligtvoet.